KPSS TARİH KONU ANLATIMI

OSMANLI’DA FİKİR AKIMLARI

Osmanlı İmparatorluğunda ortaya çıkan düşünce akımları 5 başlıktan oluşur. Bunlar Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük, Batıcılık ve Adem-i Merkeziyetçilik (Teşebbüs-i Şahsi) olarak bilinmektedir.   Osmanlıcılık Bir Tanzimat ideolojisi olarak ortaya çıkan Osmanlıcılık, Osmanlı’nın yüzlerce yıl sürdürdüğü Osmanlılık anlayışı yerine, farklı köken ve dinlerden gelen grupları yeni bir Osmanlı milleti etrafında birleştirmeyi amaçlamıştır. Batı yanlısı bir siyaset olduğu […]

KPSS TARİH KONU ANLATIMI

İSTANBUL’UN FETHİ 1453

İSTANBUL’UN FETHİ 1453   Bu yazımızda İstanbul’un Fethi nedenleri ve sonuçlarını ele alacağız. KPSS sorularında karşımıza gelebilecek önemli konulardan biridir.   İstanbul’un Fethinin Nedenlerine maddeler halinde bakalım; Osmanlı toprak bütünlüğünü sağlamak. Hz. Muhammed’in İstanbul’un fethi ile ilgili söylemiş olduğu sözler. Rumeli’ye ulaşmak ve diğer fetihlerin kolaylaşmasını sağlamak. Ticaret yolları ve boğazların denetimini sağlamak. Bizans Devletini […]

KPSS TARİH KONU ANLATIMI

TANZİMAT DÖNEMİ VE ISLAHAT FERMANI

TANZİMAT DÖNEMİ VE ISLAHAT FERMANI   Tanzimat Dönemi Tanzimat fermanı ve Islahat Fermanı ve bu dönemde yapılan ıslahatları kapsar. KPSS Tarih dersinde çıkabilecek konulardan birisidir.    Tanzimat Dönemi Abdülmecid tarafından ilan edilmiştir. Tanzimat Fermanı Mustafa Reşit Paşa tarafından 1839 yılında Gülhane Parkında yabancı temsilcilere ve halka okunarak ilan edilmiştir. Gülhane Hattı Hümayunu olarak da bilinmektedir. […]

KPSS TARİH KONU ANLATIMI

OSMANLIDA ORDU VE EKONOMİ

OSMANLIDA ORDU VE EKONOMİ   Osmanlı ORDU VE EKONOMİ konusu kpss de fazlası ile soru gelen yerlerdendir. Bu konuyu sürekli tekrar etmek size fayda sağlayacaktır.   OSMANLIDA ORDU Osmanlılarda Orhan Bey dönemine kadar  Osmanlı topraklarında yaşayan herkes savaşlara katılırdı. Yaya ve müsellem adında iki ordu kuruldu  ancak faydalı olamadı. I. Murat klasik ordu modelini kurdu. […]

KPSS TARİH KONU ANLATIMI

İLK TÜRK BEYLİKLERİ

İLK TÜRK BEYLİKLERİ İlk Türk Beylikleri Malazgirt Savaşı’ ı sonucunda Anadolu’ da kurulmuştur.1048 Pasinler Savaşı ve 1071 Malazgirt Savaşı ile Bizans ağır yara almış ve Anadolu artık bir Türk yurdu olmaya başlamıştır.   Anadolu’da Kurulan İlk Türk Beylikleri Saltukoğulları (1071): Anadolu’ da kurulmuş olan ilk Türk Beyliğidir. Erzurum ve çevresinde Ebu Kasım tarafından kurulmuş olan  […]

KPSS TARİH KONU ANLATIMI

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ Türk adının güçlü, kuvvetli ya da türeyen çoğalan anlamında olduğuna dair iki görüş yaygındır. Türklerin ilk ana yurdu; -Hazar Denizi  -Sibirya -Kingan Dağları (Çin)  -Himalaya Dağ Sırası ile çevrili olan Orta Asya’dır. Tarıma elverişli bir yer olmayan bölgede yaşayanlar hayvancılıkla uğraşmışlar ve göçebe bir yaşam sürmüşlerdir. Göçebe kültürün sonucunda: -Boylar federasyonu […]