KPSS Coğrafya Konu Anlatımı

TÜRKİYE’DE DOĞAL AFETLER

TÜRKİYE’DE DOĞAL AFETLER Ülkemiz de doğal afetler deprem, heyelan, erozyon, sel-taşkın, ve çığ olmak üzere 5 bölümde incelenir. Kpss coğrafya dersinde Türkiye’de doğal afetler konusu hem kpss sorularında hem de deneme sınavları ve testlerde sorular çıkmaktadır.   1) Türkiye’de Deprem  Fay hatlarında meydana gelen sallanma hareketlerine deprem denir. Ülkemiz genç oluşumlu bir yapıya sahip olduğu […]

KPSS Coğrafya Konu Anlatımı

TÜRKİYEDE YER ŞEKİLLERİ

TÜRKİYE’DE YER ŞEKİLLERİ   Bu konumuzda Türkiye’de Rüzgarların, Buzulların, Dalga ve Akıntıların oluşturduğu Yer Şekillerini anlatacağız.   Rüzgarların Oluşturduğu Yer Şekilleri Kurak ve yarı kurak bölgelerde yeryüzü şekillerinden en önemli dış etken rüzgardır. Rüzgarlar kopardıkları parçaları havada çarptırarak aşındırma ve bunları biriktirme yoluyla etkili olurlar. Bu etki iklim, bitki örtüsü, arazinin yapısı ve rüzgar hızıyla […]

KPSS Coğrafya Konu Anlatımı

TÜRKİYE’DE İKLİM TİPLERİ VE BİTKİ ÖRTÜSÜ

TÜRKİYE’DE İKLİM TİPLERİ VE BİTKİ ÖRTÜSÜ   Bu konu KPSS açısından önemli ve her yıl soru gelebilen bir konudur. Sizlere bu konu da ince bilgiler vereceğiz. Başarılar dileriz. Türkiye’nin matematik konumundan dolayı birçok iklim tipine rastlanılmaktadır. Nedenlerine bakalım; Denize göre konum Yükselti Yer şekilleri Rüzgarlar   AKDENİZ İKLİMİ    Nerelerde görülür? Akdeniz kıyıları,  Ege kıyıları,  […]

KPSS Coğrafya Konu Anlatımı

TÜRKİYE’ DE YAĞIŞ VE NEMLİLİK

TÜRKİYE’ DE YAĞIŞ VE NEMLİLİK   Türkiye’de Yağış ve Nemlilik konusu KPSS coğrafya dersi için önemli konulardan birisidir. Bu konu da nem çeşitlerini, oluşumlarına göre yağışları ve Türkiye’de yağışın dağılışı konularını sizlere aktaracağız.     TÜRKİYE’ DE YAĞIŞ ÖNEMLİ:  Bir yerde yağışın (yoğunlaşmanın)başlaması için havanın kesinlikle YÜKSELMESİ ve SOĞUMASI gerekir. Bu sebeple Ekvator ve 60 […]

KPSS Coğrafya Konu Anlatımı

TÜRKİYE’DE GÖLLER VE OLUŞUMLARI

TÜRKİYE’DE GÖLLER VE OLUŞUMLARI   Öncelikle Dünyada göller hakkında biraz bilgi sahibi olalım. DÜNYA GÖLLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİ   Yerkabuğunda oluşan, deniz ve okyanusla bağlantısı olmayan ve su ile dolmuş çukur alanlara “göl” denir.   Göllere çeşitli hipsometrik yüksekliklerde rastlanılır. Örneğin, Ölü Deniz-392 m, Hazar Denizi-28 m, Yüksek Pamir Dağları gölleri +4000 m’dir.   Göllerin […]

KPSS Coğrafya Konu Anlatımı

TÜRKİYE’ DE BASINÇ VE RÜZGARLAR

TÜRKİYE’ DE BASINÇ VE RÜZGARLAR   Basınç ve Rüzgarlar konusu KPSS de önümüze çıkan önemli konulardandır. Basınç konuyla başlayalım; Atmosferin çeşitli gazlardan oluştuğunu ve bu gazların büyük bir kısmının atmosferin alt katmanlarında bulunduğunu önceki konumuzda öğrenmiştik. Bütün maddeler gibi gazların da belirli bir ağırlığı vardır. Gazlar, ağırlıkları oranında atmosferin alt kısımlarına ve atmosferin içindeki maddelere […]

DERS KİTABI CEVAPLARI KPSS Coğrafya Konu Anlatımı

TÜRKİYE’NİN PLATOLARI

TÜRKİYE’NİN PLATOLARI   Bu yazımızda KPSS Coğrafya konularından olan Türkiye’nin Platoları konusunu inceleyeceğiz.     KPPS Coğrafya Türkiye’nin Platoları   Platoların Türkiye’deki Coğrafi Dağılışı     Plato akarsular tarafında derince yarılmış düzlüklere denir.        Kuzey Anadolu Platoları Kuzey Anadolu oldukça engebelidir. Batı Karadeniz de Safranbolu ve İstanbul boğazının iki yanında yer alan Çatalca-Kocaeli […]

KPSS Coğrafya Konu Anlatımı

Türkiye’ de Akarsular

TÜRKİYE’ DE AKARSULAR Akarsular konumuz KPSS konuları içerisinde yer almaktadır.   Ülkemizdeki akarsuları bölgelere göre yazalım;   Karadeniz Akarsuları Yatak eğimleri, aşındırma güçleri fazladır. Kızılırmak   Çoruh   İyidere   Yeşilırmak   Bartın Çayı   Kelkit Çayı   Filyos   Doğanken Çayı             Akdeniz Akarsuları Bı bölgede en fazla akım kış […]

KPSS Coğrafya Konu Anlatımı

Türkiye’nin İklimi ve Özellikleri

Türkiye’nin İklimi ve Özellikleri İklim, dünyanın herhangi bir yerinde uzun bir zaman periyodunda ölçülen ve gözlenen hava olaylarının ve özelliklerinin ortalamasıdır. Ancak bu kavram orada bu süre içinde yaşanan ekstrem hava olaylarını ve özelliklerini de ifade eder. Başka bir deyişle bir yerin iklimini belirleyebilmek için uzun bir süre orada yapılan sıcaklık, rüzgar ve yağış ile […]

KPSS Coğrafya Konu Anlatımı

Türkiye’nin Ovaları

Türkiye’nin Ovaları Türkiye’de geniş alan kaplayan yer şekillerinden biri de ovalardır.  Ülkemizdeki ovaları kıyı ve iç kesimdeki ovalar olmak üzere iki gruba ayırabiliriz. Kıyı Ovaları Kıyı ovalarının yükseltisi deniz seviyesine yakındır. Bunların bir kısmı akarsuların denizi doldurmasıyla oluşan delta ovalarıdır. Akarsularımızın bol materyal taşıması, bazı kıyılarımızda derinliğin az olması delta ovalarının oluşmasını sağlamıştır. Çukurova, Silifke […]

KPSS Coğrafya Konu Anlatımı

TÜRKİYENİN DAĞLARI

TÜRKİYE’NİN DAĞLARI Bu konumuzda Kpss Coğrafya dağlar konusunu inceleyeceğiz. KPSS 2022 Coğrafya konu anlatımı.   Ülkemizin yüz ölçümünün yarısını dağlarımız oluşturur. Alp Himalaya Dağ Kuşağı üzerinde yer alan ülkemizde dağlar, genel itibarıyla sıra hâlinde ve birbirine paralel olarak uzanmaktadır. Buna ek olarak iç bölgelerimizde koni şeklinde dağlar mevcuttur.     Ülkemizde dağlar genel olarak I. […]

KPSS Coğrafya Konu Anlatımı

TÜRKİYEDE YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ

TÜRKİYE’DE YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ   YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ Tepeleri karlı dağlardan düz ve geniş ovalara kadar, dünyamızın yüzü çeşitli yeryüzü şekilleri ile biçimlenmiştir.  TÜRKİYE’DE YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ Tarım alanları düzgündür ve geniştir. Tarımda makine kullanılması kolaydır. Yol yapımı kolay olmak ile beraber yapım maliyeti azdır. Tarımsal nüfus yoğunluğumuz azdır. Kısa mesafede ki iklim ve bitki çeşitliliği azdır. Gerçek […]

KPSS Coğrafya Konu Anlatımı

TÜRKİYE’NİN MATEMATİK KONUMU

TÜRKİYE’NİN MATEMATİK KONUMU Matematik konum: Dünya üzerindeki bir yerin başlangıç meridyenine göre konumudur. Ülkemiz, 36° kuzey ile 42° kuzey enlemleri arasında ve 26° doğu ile 45° doğu boylamları arasında bulunur.     Türkiye’nin Mutlak konumu ve sonuçları – Ülkemiz, 36° kuzey ile 42° kuzey enlemleri arasında ve 26° doğu ile 45° doğu boylamları arasında bulunur.  […]