FİZİK DERS KİTABI CEVAPLARI

9.SINIF MEB YAYINLARI FİZİK DERS KİTABI SAYFA 193-196 CEVAPLARI

Bu yazımızda 9.Sınıf FİZİK Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 193-196 Cevaplarını açıklamalı ve çözümlü olarak sizlere  hazırladık.

 

2021-2022 Eğitim- Öğretim yılı 9.Sınıf FİZİK ders kitabı cevapları öğrencilerimizin rahatlıkla anlayacağı ve en basit şekilde ödevlerini yapabileceği  şekilde hazırlanmıştır.

 

FİZİK ders kitabı cevaplarını öncelikle kendinizin yapmasını daha sonra  hatalı yerlerini sitemizden düzeltmenizi öneririz.

 

9.Sınıf  FİZİK Ders Kitabı  MEB Yayınları 2021-2022

 

 

 

9.Sınıf MEB Yayınları FİZİK Ders Kitabı Sayfa 193-194-195-196 Cevapları

 

 

9.Sınıf FİZİK Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 193 Cevabı

 

Enerji harcamaksızın sonsuza kadar çalışabilecek bir makine yapmak mümkün müdür?

Cevabım: Hayır değildir. Her sistemde gerek ısı, gerekse sürtünme gibi bazı enerji kayıpları olacaktır. Sonsuza kadar enerji harcamadan bir sistemi geçtik, ilk başta verilen enerjiyi sürekli kullanarak sonsuza kadar çalışan sistem de mümkün değildir. Çünkü bir şekilde enerji kayıpları olacaktır.

 

 

Makinelerde yer alan bazı parçaların yağlanmasının verimi artırmaya etkisi nedir?

Cevabım: Ağ, sürtünmeyi azaltıcı etkiye sahiptir ve kayganlık etkisi oluşturur. Bu da örneğin dişlilerin birbirine sürtünüp aşınmasını önler. Dişli sistemler bu yüzden genellikle yağ içinde çalışırlar. Buna benzer diğer mekanik sistemler için de aynı mantık söz konusudur.

 

 

Eko-verimlilik nedir?

Cevabım: Verimli bir sistem üretmek, verdiğinizden daha fazlasını almak demektir. Örneğin verilen bir ilk enerjiden daha fazlası üretiliyorsa verimlidir diyebiliriz. Ancak bu esnada atık oluşumu da önemlidir. Eğer bu sistem çok fazla atık oluşturuyor ise çevreye, yani ekosisteme zararlıdır. Eko verimli sistem ise hem çevreye faydalı, yani fazla atık üretmeyen; hem de verimli bir sistem demektir. Başka bir ifade ile temiz üretim diyebiliriz.

 

 

 

 

 

9.Sınıf FİZİK Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 194 Cevabı

Arabaların motorlarına koyulan motor yağları çeşitli kimyasal bileşiklerle hazırlanır. Bu yağlar motorun aşırı ısınmasını, hareketli parçaların aşınmasını ve motorda oluşabilecek çeşitli hasarları engelleyicidir. Buna göre çeşitli kimyasallarla zenginleştirilmiş motor yağlarının arabanın verimini artırmakta nasıl bir işlevi vardır? Açıklayınız.

Cevabım: 

Aşınmayı önler. Hareketli parçalarda genellikle birbirlerine sürtünme vardır. Bu da zamanla aşınmaya neden olur. Yağlar ise sürtünme kuvvetini azaltarak aşınmayı azaltır.

Yukarıdaki iki ifadenin birleşimi ile, yani aşınma veya aşırı ısınma ile parçalar hasar görebilir ve motora zarar verebilir. Yağlanma bu durumların önlenmesine yardımcı olur. Bunun haricinde temizlik işlevi vardır. Kimyasallar, sistem içerisine çökmüş ve tortulaşmış olan ve mekanik parçaların hareketini zorlaştıran maddelerin çözünmesine yardımcı olur, onları temizler.

 

Başka bir özelliği, yağın bir bakıma katman oluşturarak sızıntıyı ve hava girişini önlemesidir. Bu sayede ortam hava ile temas etmez ve korozyon, yani aşınma veya paslanma söz konusu olmaz.

 

 

 

Evde ve okulda eko-verimliliği sağlamak için yapılabilecek işlemler nelerdir? Tartışınız.

Cevabım:  Eko ifadesi çevre ile ilgilidir. Eko-verimli de çevreyle ilgili verimli işler anlamına gelir. Yani çevreye zarar vermeyen verimli şeylerdir. Örneğin kömür gibi kirli gazlar ortaya çıkartan yakıt yerine, doğal gaz kullanmak daha çevrecidir. Aynı zamanda daha verimlidir. Fosil yakıtlar yerine daha çevreci yakıt türleri kullanılabilir. Örneğin güneş enerjisinin enerjisi veya rüzgar türbinleri ile rüzgar enerjisi depolanıp kullanılabilir. Bu tür enerji kaynakları daha çevrecidir.

 

 

 

 

DİĞER SAYFA CEVAPLARI BURADA….

Bir cevap yazın