KİMYA DERS KİTABI CEVAPLARI

9.SINIF KİMYA DERS KİTABI PASİFİK YAYINLARI SAYFA 96-100 CEVAPLARI

9.SINIF KİMYA DERS KİTABI PASİFİK YAYINLARI SAYFA 96-100 CEVAPLARI

Yazımızda 9.Sınıf  Kimya Ders Kitabı PASİFİK Yayınları Sayfa 96-100 arası  Soruları ve Cevaplarını çözümlü olarak sizlere hazırladık. 

 

2022-2023 Eğitim- Öğretim yılı 9.Sınıf KİMYA ders kitabı cevapları öğrencilerimizin rahatlıkla anlayacağı ve en basit şekilde ödevlerini yapabileceği  şekilde hazırlanmıştır.

 

9.Sınıf KİMYA ders kitabı cevaplarını öncelikle kendinizin yapmasını daha sonra  hatalı yerlerini sitemizden düzeltmenizi öneririz.

 

 

 Kimya Ders Kitabı  PASİFİK Yayınları  9.Sınıf 2021-2022

 

9.Sınıf PASİFİK Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 96 Cevap 

NaCl’deki kimyasal türlerin (Na+ ile Cl) etkileşimi ile C12H22O11 molekülündeki türlerin (C, H, O) etkileşimi aynı mıdır? C12H22O11 molekülleri arasındaki etkileşimin, molekülü oluşturan C, H, O atomları arasındaki etkileşimden farkı nedir?

Cevabım:

CCI4 ve C12H22O11 molekülleri arasındaki etkileşim türleri Dipol-İndüklenmiş Dipoldür.

Na ve Cl arasındaki etkileşim yeni kimyasal tür oluşturmayan etkileşime bir örnekken, C, H, O arasındaki etkileşim yeni kimyasal tür oluşturan etkileşime örnektir.

 

 

 

 

 

Bir maddedeki kimyasal türlerin etkileşimi ile bu maddenin özellikleri arasında nasıl bir ilişki vardır?

Cevabım: Bir maddenin kimyasal etkileşimi o maddenin fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi sahibi olmamıza olanak sağlar. Örneğin; iyonik bağlı bileşikler zıt yüklü iyonların bir araya gelmesiyle oluşan elektrostatik çekim kuvveti olduğundan, erime ve kaynama noktaları yüksektir. İyonik bileşiklerin katı halleri sert ve kırılgandır. İyonik katı üzerine çekiçle vurulduğunda iyonik kristalin düzenli yapısı bozulur ve kırılma olayı gerçekleşir. Bu yüzden iyonik katılar çekiçle dövülerek şekillendirilemez. İyonik bağlı katılarda iyonlar hareket etmediği için elektrik akımını iletmezler.

 

 

 

 

 

 

Kimyasal türler arasında başka hangi tür etkileşimler oluşur? Örneğin demirdeki demir atomları ile iyot molekülünü (l2) oluşturan iyot atomlarının ve iyot moleküllerinin birbiriyle etkileşimi nasıldır?

Cevabım: Güçlü ve zayıf olmak üzere iki çeşit etkileşim oluşur. Demirdeki  demir atomları kovalent bağlı güçlü etkileşime örnekken, iyot molekülünü oluşturan iyot atomları iyonik bağlı ve zayıf etkileşime örnektir.

 

 

 

 

 

 

Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri nasıl sınıflandırırız?

Cevabım: Kimyasal türler arasında meydana gelen etkileşimler güçlü etkileşimler ve zayıf etkileşimler şeklinde ikiye ayrılır. Kimyasal türler arasındaki itme ve çekme kuvvetleri aynı anda gerçekleşir. Çekme kuvvetleri itme kuvvetlerinden çok fazla olduğunda türler arasında bir kimyasal bağ oluşur. Kimyasal türler arasında kimyasal bağ oluşmasına neden olan bu tür etkileşimler güçlü etkileşimler olarak da adlandırılır.

Güçlü etkileşimler,

 İyonik bağ
 Kovalent bağ
 Metalik bağ

olarak sınıflandırılır.

 

 

 

 

 

9.Sınıf PASİFİK Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 100 Cevap 

1- Kimyasal türler neden birbirleriyle etkileşir?

Cevabım: Kimyasal türlerin etkileşimi temelde elektrostatik etkileşimdir. Elementler tepkimeye girerken atomlarının en dış enerji katmanlarındaki elektronlar arasında bir etkile­şim gerçekleşir. Bir atomun elektron bulutu ile diğer atomun çekirdeği arasında çekme kuvveti oluşurken iki atomun çekirdekleri ve elektron bulutları arasında itme kuvveti oluşur. İtme ve çekme kuvvetleri aynı anda gerçekleşir.

 

 

 

 

2- Kimyasal türler arasında hangi tür etkileşimler olabilir? Açıklayınız.

Cevabım:  Güçlü ve zayıf etkileşimler olabilir. Bunlar kendi içerisinde de alt gruplara ayrılır. Güçlü etkileşimler; kovalent, iyonik ve metalik olarak üçe ayrılır. Zayıf bağlar ise; hidrojen bağları ve van der waals kuvvetleri olarak ikiye ayrılır.

 

 

 

 

 

 

3- Kimyasal türler arası bir etkileşimin güçlü etkileşim mi yoksa zayıf etkileşim mi olduğunu nasıl anlarsınız? Bununla ilgili bir deney tasarlayınız. Tasarınızı öğretmeninize gösterip onun onayını aldıktan sonra deneyinizi laboratuvarda yapınız. Deneyin açıklamasını ve deneyle ilgili sonuçlarınızı bilgisayar sunusu hâlinde sınıfta paylaşarak sonuçları üzerinde tartışınız. Deneyiniz, kimyasal türler arası etkileşimi ayırt etmede başarılı oldu mu? Başarısız ise deneyinizin eksikleri nelerdir? Deneyinizde neler değiştirilmelidir?

 

Cevabım: Etkileşimin güçlü etkileşim mi yoksa zayıf etkileşim mi olduğu, etkileşim sırasında açığa çıkan ya da verilen enerjiyle ilgilidir. Enerji büyükse (genellikle 40 kJ/mol’den) güçlü etkileşim, küçükse zayıf etkileşim söz konusudur.

 

 

 

 

 

 

 

4- Bir arkadaşınız kimyasal türler arası etkileşimi “atomlar arası bağlar” ve “moleküller arası bağlar” şeklinde sınıflandırmıştır. Bu sınıflandırmam sakıncalı olduğunu ona hangi kanıtları sunarak anlatabilirsiniz?

Cevabım:

 Zayıf etkileşimlere moleküller arası bağlar, güçlü etkileşimlere atomlar arası bağlar da denilir. Ancak öğrendiğiniz gibi güçlü etkileşimler yalnızca atomlar arasında, zayıf etkileşimler de yalnızca moleküller arasında oluşmaz. Diğer kimyasal türler arasında da bu iki tür etkileşim oluşur. Bu nedenle böyle bir (bağlanan türlere göre “atomlar arası bağlar” ve “moleküller arası bağlar” şeklinde) sınıflandırma yapmak sakıncalıdır. Örneğin argon gazı (Ar) sıvılaştığında, Ar – Ar atomları arasında etkileşim olur. Bu etkileşim atomlar arasında olduğu hâlde, moleküller arası etkileşimler gibi zayıf yapıdadır. Yukarıdaki sakıncalar nedeniyle kimyasal türler arası etkileşimler genel olarak bağın sağlamlığı dolayısıyla enerji değeri dikkate alınarak sınıflandırılır.

 

 

 

DİĞER YAYIN CEVAPLARI BURADA….

 

 

Bir cevap yazın