FİZİK DERS KİTABI CEVAPLARI

9.SINIF FİZİK DERS KİTABI ATA YAYINCILIK SAYFA 19-27 CEVAPLARI

9.SINIF FİZİK DERS KİTABI ATA YAYINCILIK SAYFA 19-27 CEVAPLARI

Bu yazımızda 9.Sınıf FİZİK Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 19-27 arası Cevaplarını açıklayıcı ve çözümlü olarak sizlere  hazırladık.

 

2022-2023 Eğitim- Öğretim yılı 9.Sınıf FİZİK ders kitabı cevapları öğrencilerimizin rahatlıkla anlayacağı ve en basit şekilde ödevlerini yapabileceği  şekilde hazırlanmıştır.

 

FİZİK ders kitabı cevaplarını öncelikle kendinizin yapmasını daha sonra  hatalı yerlerini sitemizden düzeltmenizi öneririz.

 

9.Sınıf  FİZİK Ders Kitabı  ATA Yayıncılık 2022-2023

 

 

ATA Yayınları 9.sınıf FİZİK Ders Kitabı Sayfa 19-20-21-22-23-24-25-26-27 Cevapları 

 

 

9.Sınıf FİZİK Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 20 Cevap

Ulaşım araçlarının geliştirilmesi, tıp alanında hastalıkların teşhisini ve gelişimini incelemek için tasarlanan aygıtlar, Dünya’nın yörüngesine yerleştirilen uydular gibi verilebilecek birçok örnek fiziğin uygulama alanları içindedir. Sizler de fiziğin felsefe, kimya, biyoloji, matematik, mühendislik, sanat, spor ve teknoloji ile ilişkisini araştırınız. Bunlara günlük hayattan örnekler verip arkadaşlarınızla tartışınız.

Cevap:

Fizik – Felsefe: Felsefe; aklı ve mantığı referans olan bütüncül bir açıklama tarzıdır. Bütün bilimlerin temelini oluşturan felsefe ile fiziğin, akıl yürütmeyle evreni açıklama çabaları ortak bir özelliktir.

Fizik – Biyoloji: Biyologlar canlı sistemlerini incelerken fiziğin bazı konularından yararlanırlar. Kalbin çalışma sistemi ve kan dolaşımında basınç konusundan, sinir sisteminin çalışmasında elektrik akımı bilgilerinden, görme olayında optikten, bitkilerin kökleriyle emdiği suyu yapraklarına ulaştırmasında kılcallık prensibinden yararlanırlar.

Fizik – Kimya: Kimyacılar molekül oluşumunu açıklarken elektriksel kuvvet bilgisinden, atomun yapısını açıklarken atom fiziğinden, tepkimeler sonucu açığa çıkan enerjiyi açıklarken mekanik ve termodinamik yasalarından yararlanırlar.

Fizik – Teknoloji: Fizikteki gelişmeler teknolojinin, teknolojik ilerlemeler de fiziğin gelişmesini sağlar. Günlük hayatta kullandığımız elektronik aletlerin ve iletişim cihazlarının gelişmesinde fizik bilimi ile elde edilen bilgiler kullanılır.

 

 

 

9.Sınıf FİZİK Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 21 Cevap

Karış, ayak standart ölçü birimi olarak kullanılabilir mi? Nedenlerini açıklayınız.

Cevap:

Fizik nicel bir bilimdir. Yani ölçmeye dayanır. Bu nedenle fiziksel ifadeler ölçülerek veya hesaplanarak sayılarla belirtilir.
İnsanlar günlük yaşamlarında farklı ölçme araçları kullanmışlardır. Örneğin uzunluğu karış, ayak vb. birimlerle ölçmüşlerdir. Sizin de farkına varacağınız gibi bu tür birimlerle bir standardı yakalamak mümkün değildir. Çünkü insanların karış ve ayak ölçüleri farklıdır. Sınıfınızın boyunu herkes ayakla ölçmeye kalktığında farklı değerlerle karşılaşılır. Ayrıca yapılan ölçüm de hassas değildir. Bu nedenle ölçme işlemi ölçümü yapılacak niceliğe göre tasarlanmış araçlarla yapılmalıdır. Her nicelik uygun ölçüm aracı ve kendi biriminde bir standart ile karşılaştırılarak ölçülmelidir. Örneğin teraziyle kütleyi, saatle zamanı, metre ile uzunluğu ölçmek gerekir. Böylece herhangi bir niceliğin ölçümü içinde bir birim referansı oluşturulmuş olur.

 

 

 

9.Sınıf FİZİK Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 22 Cevap

b. Türetilmiş Nicelikler ve Birimleri

Temel nicelikler cinsinden tanımlanabilen niceliklere türetilmiş nicelikler denir. Böylece bütün diğer nicelikler yedi temel nicelik cinsinden tanımlanabilir. Tablo 1.2’de bazı türetilmiş niceliklerin SI birim sisteminde birim ve sembolleri gösterilmiştir.
Temel niceliklerden yararlanılarak türetilmiş niceliklerin birimlerini elde etmeye örnek verelim

Tablo 1.2’den yararlanarak;

Herhangi bir A niceliğinin formülü A = Hız / Zaman’dır. A niceliğini temel birimler cinsinden yazınız.

Cevap: m/s2

 

 

 

9.Sınıf FİZİK Ders Kitabı ATA Yayıncılık Sayfa 24 Cevap

Amaç: Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini kavrayarak bilimsel çalışmalarda etik ilkelerin önemini vurgulamak.

Teknoloji ve bilimin gelişmesinde bilim araştırma merkezlerinin rolü için neler söyleyebilirsiniz?

Cevap:

Çevrenizi gözlemlediğinizde tıp, inşaat, ulaşım, eğitim vb. birçok alanda kullanılan teknolojik araçlarla karşılaşırsınız. Tüm bu teknolojik araçların yapımında ve çalışmasında bilimsel bilgi bulunur. Evreni anlamak için araştırmalar yapmak gerekir. Planlı ve sistemli biçimde yapılan araştırmalardan elde edilen bilgiler, birbirleriyle ilişkilendirilir. Bilgilerin ilişkilendirilmesi ve yorumlanması ile incelenen olay hakkında çok daha ayrıntılı açıklamalara ulaşılır.

 

 

 

 

 

 

Bir cevap yazın