COĞRAFYA DERS KİTABI CEVAPLARI

9.SINIF COĞRAFYA DERS KİTABI MEB YAYINLARI SAYFA 148-156 CEVAPLARI

9.SINIF COĞRAFYA DERS KİTABI MEB YAYINLARI SAYFA 148-156 CEVAPLARI

9. Sınıf COĞRAFYA Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 148-156 Cevaplarını açıklamalı olarak sizlere  hazırladık.

 

 

2021-2022 Eğitim- Öğretim yılı 9.Sınıf Coğrafya ders kitabı cevapları öğrencilerimizin rahatlıkla anlayacağı ve en basit şekilde ödevlerini yapabileceği  şekilde hazırlanmıştır.

 

Coğrafya ders kitabı cevaplarını öncelikle kendinizin yapmasını daha sonra  hatalı yerlerini sitemizden düzeltmenizi öneririz.

 

9.Sınıf  COĞRAFYA Ders Kitabı  MEB Yayıncılık 2021-2022

 

 

KİTAP CEVABIM ailesi olarak dersleriniz yardımcı olmak amacı ile yanınızda olduğumuzu belirtmek isteriz. Bulamadığınız sayfa cevapları için yorum yapabilirsiniz.

 

 

9.Sınıf  Coğrafya Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa  148 Cevap

İnsanlar hangi özelliklere sahip alanları yerleşme için daha çok tercih etmiştir?

Cevabımız:

İnsanların bir yeri yerleşme alanı olarak belirlemesinde yeryüzü şekilleri, toprak özellikleri, iklim, bitki örtüsü, doğal kaynaklar ve su kaynaklarının varlığı etkili olmaktadır. Bunların elverişli olduğu bir bölgede insanlar yerleşim alanları belirleyerek yaşamaya başlamışlardır. Ülkemizde Anadolu coğrafyasında bulunan bu özelikler nedeniyle coğrafya yüzlerce yıldır en doğal yerleşim yeri olarak insanların barındıkları ve sığındıkları yer olmuştur.

 

 

 

 

9.Sınıf  Coğrafya Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa  156 Cevap

1. Yerleşme alanlarındaki farklılıkların sebepleri neler olabilir?

Cevabımız:

Yeryüzünde nüfusun dağılışı büyük ölçüde iklimin kontrolü altındadır. Nüfusun yatay dağılışı incelendiğinde, nüfusun yoğun olduğu ülkelerin Orta Kuşak’ta toplandığı görülür. Buna karşın sıcak ve kurak çöller ile kutuplarda nüfus yok denecek kadar azdır. Yerleşmelerin dikey dağılışı ise yükseltiye ve denize olan uzaklığa bağlıdır. Ayrıca nüfusa bağlı olarak yerleşmelerin yoğunluğu ve büyüklüğü de iklimle ilişkilidir.
Coğrafi konum bir yerin iklimini ve ekonomik faaliyetlerini doğrudan etkiler. bu durum da nüfusun dağılışını etkiler. Örnek coğrafi konum olarak kutup bölgesinde bulunan bir yerde yaşanan elverişsiz iklim şartları insan hayatını ve tarımsal faaliyetleri olumsuz etkilediğinden bu tür yerler seyrek nüfuslanmıştır.

 

 

 

 

 

2. Kır ve şehir yerleşmeleri arasında ne gibi farklılıklar vardır?

Cevabımız:

İnsanların yerleşim yeri belirlemelerinde kırsal alanlar ile şehir alanları coğrafi, fiziki ve beşeri özellikler ve faaliyetler bakımından farklılık göstermektedir. Şehirler, kırsal alanlara göre bazı noktalar yönüyle daha fazla gelişmiş olan alanlardır. Kırsal alanların da geliştiği noktalar bulunmaktadır. Kır yerleşmeleri daha çok süreksiz yerleşim alanları, mevsimsel yerleşim alanları, dağınık yerleşim alanları olarak oluşmaktadır. Şehir yerleşmeleri ise sürekli yerleşim alanları, kalıcı yerleşim alanları ve düzenli yerleşim alanları olarak oluşmaktadır. Şehirlerde hizmet alanları gelişmişken kırsal alanlarda ise tarım ve hayvancılık gelişmiştir. Bu nedenle kır ve şehir yerleşmeleri uzun vadede birbirinden farklılık göstermektedir.

 

 

 

 

 

1. Yerleşmeler arasında ne gibi farklılıklar dikkatinizi çekiyor? Bu farklılıkların nedenleri nelerdir?

Cevabımız: İnsanların yerleşim yeri belirlemelerinde kırsal alanlar ile şehir alanları coğrafi, fiziki ve beşeri özellikler ve faaliyetler bakımından farklılık göstermektedir. Şehirler, kırsal alanlara göre bazı noktalar yönüyle daha fazla gelişmiş olan alanlardır. Kırsal alanların da geliştiği noktalar bulunmaktadır. Kır yerleşmeleri daha çok süreksiz yerleşim alanları, mevsimsel yerleşim alanları, dağınık yerleşim alanları olarak oluşmaktadır. Şehir yerleşmeleri ise sürekli yerleşim alanları, kalıcı yerleşim alanları ve düzenli yerleşim alanları olarak oluşmaktadır. Şehirlerde hizmet alanları gelişmişken kırsal alanlarda ise tarım ve hayvancılık gelişmiştir. Bu nedenle kır ve şehir yerleşmeleri uzun vadede birbirinden farklılık göstermektedir.

 

 

 

 

 

2. Yerleşim yerlerinin coğrafi ortamları hakkında nasıl bir yorumda bulunabilirsiniz? Coğrafi ortam yerleşmeleri nasıl etkilemiştir?

Cevabımız: Fiziki coğrafya koşullarının, yeryüzünde nüfusun dağılış ve büyüklüğünün şekillenmesinde genelde egemen olduğu kesindir. Bununla birlikte, çevreci determinist görüşün en güçlü savunucularının da kabul ettiği gibi, çevre elemanlarının (iklim, yer şekilleri, su, toprak, madenler, bitki örtüsü) ne tek ne de bütün olarak ve birbirleriyle uyum halinde nüfus sayısını ya da öteki demografik özellikleri kesin olarak belirlemediği de açıktır.

 

 

 

 

3. Görsel 1’deki evlerin çatılı, görsel 2’deki evlerin çatısız olmasının nedeni nedir?

Cevabımız: Hem yaşanılan coğrafyanın doğal koşullarının hem de iklimsel özelliklerinin bir sonucudur.

 

 

 

 

 

4. Görsel 3 ve 4’teki meskenler arasında ne gibi farklılıklar vardır?

Cevabımız: Evlerin yapımında kullanılan malzemenin farklı olduğunu görürüz. Bu da hem yaşadıkları coğrafyanın farklılığından hem de iklime uyum sağlama çabasından kaynaklanmaktadır.

 

 

 

DİĞER SAYFA CEVAPLARI BURADA…

Bir cevap yazın